Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Zorgmeubel staat voor de kwaliteit van haar advies, interieurs en meubelen. Heeft u ondanks onze goede zorgen toch een klacht over de diensten of aangekochte meubelen, dan kunt u deze goed omschreven, voorzien van foto’s, via de website melden. Zorgmeubel neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om de klacht op te lossen. Oplossingsgericht werken daar houdt Zorgmeubel van!

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Een goede afhandeling van klachten is belangrijk; daar zijn de meeste mensen het wel mee eens. Na uw melding van de klacht met foto’s en omschrijving van de klacht, nemen wij contact op met onze Technische afdeling of de fabrikant en wordt onderzocht of de klacht binnen de garantie periode valt. Valt de klacht binnen de garantie periode:
■  Technische Dienst of de fabrikant beoordeelt of het artikel juist is behandeld. Met een duur woord noemt men dit eigenlijk gebruik. In dit geval wordt de klacht wordt door de Technische dienst of de fabrikant als service opgelost.
■  Het gebruik is oneigenlijk. In dit laatste geval kan ondanks het feit dat de klacht binnen de garantie periode valt, de klacht niet worden geclaimd. Zorgmeubel stelt u op de hoogte en samen bekijken wij hoe verder te gaan? Klik hier om uw klacht te registreren. Oplossingsgericht werken daar houdt Zorgmeubel van!

Klacht buiten de garantieperiode?

Een klacht kan uiteraard ook buiten de garantieperiode vallen. Geeft u duidelijk u klacht aan met foto’s en omschrijving. Zorgmeubel bekijkt samen met u hoe wij de klacht kunnen oplossen. Klik hier om uw klacht te registreren. Oplossingsgericht werken daar houdt Zorgmeubel van!